Privat Bedrift Borettslag

Du er nå på bedriftsiden. Er du privatkunde? Bytt til Privat (tidligere HomeNet)

Presse / Reduserer utslipp fra fiberlegging med 90 prosent

For å få frem fiberbasert bredbånd til husstander og bedrifter over hele landet, har det tradisjonelt medført graving av dype grøfter for å legge kablene i bakken. Nye, mer effektive måter å legge kabel på reduserer klimagassutslippene forbundet med prosessen med inntil 90 prosent viser et nytt forskningsprosjekt i regi av IKT Norge, der GlobalConnect har deltatt.

IKT Norge lanserte denne uken forskningsprosjektet “Klimafotavtrykk på utrulling av fiberkabler” som er gjennomført av analyseselskapet Endrava. I prosjektet har Endrava sett på de totale utslippene forbundet med graving og nedlegging av fiberkabel.

 

Grøft vs microtrench
Tradisjonelt har det vært vanlig å bruke gravemaskin til å grave en grøft som er inntil én meter dyp. Denne typen gravearbeid generer store mengder gravemasse som enten må lagres lokalt mens arbeidet pågår, eller kjøres bort og deretter tilbake igjen, eller erstattes av annen fyllmasse. Dette er en inngripende og omfattende metode, og det er ikke vanlig å få lagt mer enn 30 til 150 meter fiber per dag, avhengig av forholdene.

En mer effektiv metode er microtrenching, der en spesialmaskin kutter en smal grøft i bakken. Denne grøften er kun 2-3 cm bred og inntil 40 cm dyp. Det er ikke behov for å reasfaltere der fiberen er lagt, men det brukes i stedet et lag med en bitumenbasert fugemasse. Denne metoden er såpass effektiv at man kan legge opptil 500 meter fiber per dag, med minimale inngrep.

Tradisjonell grøftegraving gir ifølge Endravas beregninger totale klimagassutslipp på 920 kilo co2 per 100 meter grøft, fra gravearbeid, fyllmasse, transport og asfaltering. Det tilsvarende utslippet fra 100 meter microtrenchet fiber er estimert til 50 kilo co2, altså en reduksjon på mer enn 90 prosent.

– Resultatene i denne studien er nybrottsarbeid – det eneste av sitt slag i verden og er et samarbeid mellom IKT Norge, GlobalConnect, Otte og flere andre telekomselskaper. Arbeidet viser at vi kan redusere klimagassutslippene ved utrulling av fiber i et enormt omfang når vi også vekter klima i prosjektene. Vi ønsker å i så stor grad som mulig å benytte oss av microtrenching fremfor tradisjonell grøfting når vi skal legge fiber. Ikke bare er det en betydelig reduksjon i klimagassutslippene, men det er også billigere, det går mye raskere og vi slipper å plage veier, gater og boligområder med store maskiner over lang tid som bråker og kan skape farlige situasjoner. Microtrenchng er et Kinderegg av en anleggsmetode, sier Brynjar Andersen, leder for privatmarkedet i GlobalConnect.

Brynjar Andersen, leder for privatmarkedet i GlobalConnect Norge

Microtrenching kan dessverre ikke brukes i alle tilfeller. For at microtrenching skal kunne brukes må bakken være ganske kompakt, som den er særlig i urbane strøk, og det må ikke komme i konflikt med eksisterende infrastruktur i bakken.

– Det aller beste tiltaket for å redusere klimagassutslippene fra fiberlegging er jo egentlig å slutte med å overbygge eksisterende fiberinfrastruktur, men det er en annen diskusjon, minner Andersen om.

Finn ut hvordan GlobalConnect kan hjelpe din bedrift

Fyll ut skjemaet under, så tar en av våre rådgivere kontakt

Kan din bedrift få fiber?

Fiber er markedets raskeste internettforbindelse. Sjekk om din bedrift også kan få alle fordelene med lynrask fiber.