Privat Bedrift Borettslag

Du er nå på bedriftsiden. Er du privatkunde? Bytt til Privat (tidligere HomeNet)

Presse / GlobalConnect lanserer rapport om IT-sjefens hverdag

GlobalConnect lanserer i dag rapporten IT-sjefens umulige oppdrag som tar for seg hvordan det står til med IT-lederne i norske bedrifter. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av en større undersøkelse gjennomført av Kantar på oppdrag for GlobalConnect.

Rapporten baserer seg primært på en kvantitativ undersøkelse er gjennomført i oktober og november 2022 av Kantar. Undersøkelsen er gjennomført som et webpanel med 534 respondenter som jobber som IT-sjef eller er ansvarlig for bedriftens IT-drift og innkjøp. Her er både store og små bedrifter representert. Omtrent ni av ti respondenter jobber i privat sektor, mens én av ti jobber i offentlig sektor. I tillegg har Kantar gjennomført én-til-én intervjuer med 12 IT-direktører i noen av Norges største virksomheter. Rapporten er også supplert med en undersøkelse gjennomført av YouGov rettet mot 1036 personer som jobber på kontor, for å få deres syn på IT-avdelingens arbeid.

– I undersøkelsen har IT-sjefer, CTO’er og andre med lignende ansvar svart på en rekke spørsmål. Spørsmålene har handlet om arbeidssituasjon, budsjett, sikkerhetstrusler og hvordan de oppfatter IT-kompetansen til ledelsen. Vi har også spurt om mer personlige ting: Sover du godt om natten? Går jobben over hverdagen din? Blir du en dårligere partner eller forelder på grunn av jobben din? Vi har gjort mange interessante funn, noen av dem veldig overraskende, sier Niels Krag Printz, Director B2B Norway i GlobalConnect.

IT-sjefens umulige oppdrag er lansert på GlobalConnects hjemmeside, der den kan lastes ned i fullversjon. Rapporten dekker blant annet temaer som IT-sikkerhet, budsjetter og kompetanseutfordringer, leverandørrelasjoner, avhengighet av internett i kontorhverdagen og forskjeller på norske og svenske IT-sjefers hverdag.

– Vi ønsker med denne rapporten å sette fokus på IT-ledernes utfordringer. Vi møter mange av dem i vårt arbeid, og mange peker på de samme utfordringene. IT og nettverk er ikke lenger enkle støttefunksjoner, men seriøs business og for de fleste virksomheter helt essensielt for å kunne drive og utvikle forretningen. Vi ønsker å løfte IT-sjefen som den nøkkelrollen vedkommende er – i enhver virksomhet, sier Printz.

 

Rapporten kan lastes ned i sin helhet på globalconnect.no/itsjefen

Vil du ha hjelp med å løse ditt umulig oppdrag?

Fyll ut skjemaet under, så tar en av våre rådgivere kontakt

Kan din bedrift få fiber?

Fiber er markedets raskeste internettforbindelse. Sjekk om din bedrift også kan få alle fordelene med lynrask fiber.