Privat Bedrift Borettslag

Du er nå på bedriftsiden. Er du privatkunde? Bytt til Privat (tidligere HomeNet)

Presse / Mening: IT-sjefen anno 2023 er mer en strateg enn en IT-ekspert og bør være en del av ledelsen

Digitaliseringen av samfunnet tok brått fart da koronakrisen traff gasspedalen. For bedrifter er ikke IT lenger noe som ‘bare’ skal fungere og støtte virksomheten, men en vesentlig del av selve forretningsstrategien – og dette stiller helt nye krav til en moderne IT-sjefs profil og involvering i strategisk utvikling.

For bare 10 år siden var en IT-sjef hovedansvarlig for selskapets infrastruktur, datalagring og IT-systemer. Rollen hadde et rent digitalt fokus og ble typisk besatt av en klassisk IT-ekspert. Siden den gang har mye endret seg i de største og mest fremtidsrettede selskapene.

Å velge IT-løsninger er ikke et nødvendig onde, men det har blitt et vanvittig viktig forretningsvalg. Ledelsen og styret bør involvere sin IT-sjef i den strategiske forretningsutviklingen i mye større grad enn tidligere, og dette påvirker naturligvis hvilken type profil som trengs i en moderne bedrift.

IT i dag er med andre ord ikke bare noe som støtter virksomheten. Det har i økende grad blitt en forretningskritisk komponent og en tøff konkurranseparameter. De fleste bedrifter har langt flere kritiske prosesser enn før, og alt skal håndteres i sanntid og ofte fra skyen. Noen selskaper følger fortsatt den gamle modellen og har derfor en svært sentralisert IT-avdeling, men de aller fleste har forstått alvoret i at IT har blitt en strategisk del av virksomheten.

 

En strategisk profil

De nye spillereglene stiller større krav til en IT-sjefs kvalifikasjoner, og det blir etter hvert klart at man i dag bør ansette en helt annen type kandidater enn man vanligvis gjorde for bare noen år siden. Evnen til å tenke taktisk og kommersielt veier tyngre enn en IT-teknisk bakgrunn. Infrastruktur og valg av IT-systemer ligger riktignok fortsatt på IT-sjefens bord, men rollen krever nå mer strategiske hensyn som må samsvare med selskapets overordnede strategi, når for eksempel nye IT-systemer skal kjøpes inn og beslutninger om skyen skal tas. Enten vi snakker om sikkerhet, infrastruktur, applikasjoner eller GDPR gjennomsyrer IT moderne bedrifter og er til syvende og sist en viktig brikke med tanke på å oppfylle bedriftens mål.

Det høres kanskje enkelt nok ut, men fordi markedet for IT-løsninger samtidig har eksplodert, krever det et skarpt analytisk tankesett for å kunne holde oversikt. Det har bare blitt vanskeligere å navigere i en stadig mer kompleks verden av applikasjoner, systemer og sky og åpne kildekode-løsninger.

 

Risikoanalyse og en forkrommet oversikt

Det er viktig å understreke at det ikke er mange åpenbart riktige eller åpenbart feil IT-valg. Du må derfor være klar over at valgene du tar vil være gode i noen scenarier og mindre gode i andre. En klok IT-sjef vil derfor alltid gjennomføre en risikovurdering og vurdere hvilke konsekvenser en gitt løsning vil få for selskapet.

Skal du for eksempel velge å investere et stort beløp på forhånd, eller er det bedre å betale fortløpende for en IT-løsning? Skal du velge et anerkjent og testet standardsystem, eller vil du ta fatt på din egen utvikling basert på åpen kildekode? Hvilke konsekvenser vil disse valgene få på sikt hvis for eksempel virksomheten er nede i en time eller mer og hvis data går tapt?

Dette er bare noen av spørsmålene som en IT-sjef må kunne svare på når de skal ta beslutninger på IT-området. Og det er viktig å forstå og vurdere hvordan hvert område harmonerer med virksomhetens overordnede strategi.

Med tanke på den moderne IT-sjefens strategiske betydning, er det ganske overraskende at vår nylige rapport «IT-sjefens umulige oppdrag» viser at IT-sjefen i hvert femte selskap ikke sitter i ledergruppen.  Om IT-sjefen ikke allerede sitter i ledergruppen, bør vedkommende løftes til det nivået som tilsvarer den strategiske viktigheten stillingen innebærer i dagens virksomheter.

Niels Krag Printz, Director B2B Norway i GlobalConnect.

Hvordan har IT-sjefen det? Egentlig?

IT-sjefen kjemper en nærmest umulig kamp hver dag. Stadig økende krav på leveranser, er mer kompleks hverdag, manglende forståelse fra kolleger og ledelse, stadig frykt for hackerangrep og IT-kollaps, kombinert med altfor lite ressuser og små budsjetter. Vi kaller det IT-sjefens umulige oppdrag. Det er også navnet på rapporten vår, basert på en større undersøkelse vi har gjort sammen med Kantar.

Kan din bedrift få fiber?

Fiber er markedets raskeste internettforbindelse. Sjekk om din bedrift også kan få alle fordelene med lynrask fiber.