Privat Bedrift Borettslag

Du er nå på bedriftsiden. Er du privatkunde? Bytt til Privat (tidligere HomeNet)

Internett via fiber, mobilnettet eller kabel-tv-nettet?

Dette må bedriften tenke på ved valg av internettløsning

7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F 7B09F7AC-CC21-4F32-9082-578007289E2F

Internett er ikke bare internett

De siste årenes økte bruk av skytjenester, deling av store filer, og ikke minst hyppigere digitale møter, stiller høyere krav til norske bedrifters internettforbindelse. Men har du noen gang tenkt over at internett ikke bare er internett? Forskjellige teknologier gir ulike hastigheter, ulik stabilitet og ulike muligheter for oppgraderinger. Her følger en oversikt over de mest brukte internett-teknologiene – og hva du som bedriftsleder må ta hensyn til for å sikre at du velger den beste løsningen for din virksomhet.

Kobber/xDSL (telefonkabel)

Bredbånd levert over kobbernettet baserer seg på utdatert teknologi som ikke lenger vedlikeholdes. Telenor som eier og drifter dette nettet har varslet at det skal legges ned, og nedkoblingen har allerede begynt. Med dette opphører leveransene av tradisjonelt bredbånd, såkalt xDSL. Hvis din bedrift fortsatt bruker xDSL er det med andre ord på høy tid å se seg om etter en ny internettløsning.

Koakskabel (kabel for tv)

Kabel-tv leveres via en koakskabel som i tillegg til tv-signaler kan benyttes til bredbånd da kabelen har en kobberkjerne. Utvikling av teknologien har gjort at koaks kan levere relativt gode nedlastingshastigheter, men opplastingshastighetene er derimot ofte vesentlig dårligere sammenlignet med fiber. Økt bruk av skytjenester, deling av store filer, og ikke minst hyppigere digitale møter, har endret mange virksomheters opplastingsbehov de siste årene og medført at koaks mange ganger ikke er det beste valget av internettløsning. I tillegg kan forbindelser via koaks oppleves som mindre stabile sammenlignet med fiber, spesielt dersom kablene er eldre eller av dårlig kvalitet.

Fiber (kabel for internett og digital kommunikasjon)

En fiberoptisk internettkabel inneholder glass som overfører lys som kan bære digital informasjon over veldig lange avstander. Fiber er en moderne og fremtidsrettet løsning som er overlegen både kobber og koaks med hensyn til både hastighet og stabilitet. Fiber har nesten ubegrensede muligheter for hastighet og det er enkelt å skalere opp eller ned, avhengig av behov. Opplastingshastigheten er like god som nedlastingshastigheten og mange brukere kan ha tilgang til fibernettverket samtidig uten at det påvirker den generelle ytelsen. Fiber påvirkes heller ikke av strømforstyrrelser, vær, temperatur eller fiberens alder, og avbrytes ikke like enkelt som andre typer internettforbindelser. Dermed gir det en jevnere og bedre tjeneste med raskere responstid.

Hybrid fiber/HFC (kombinasjon av fiber og kobberkabel)

Noen aktører i markedet har introdusert det de kaller «hybrid fiber» eller HFC. Dette er i praksis villedende markedsføring. Selv om det er fiber i nærområdet, har man med såkalt «hybrid fiber» ikke fiber helt inn til ditt kontorbygg eller bolig. Her er det fortsatt en kobberkabel som er i bruk for å fullføre tilkoblingen, noe som gjør at man ikke får fiberens alle fordeler. Kobberkabelen kan gjøre at forbindelsen oppleves som mindre stabil, gi tregere overføringshastighet og begrense den maksimale hastigheten man kan oppnå – og dermed kunne umuliggjøre en oppgradering når bedriftens behov endrer seg.

Trådløst bredbånd

Trådløst bredbånd (også kallet fast mobil aksess, FWA, eller fast mobilt bredbånd) er en teknologi som gir tilgang til internett via mobilnettet og en fastmontert utendørs antenne som er låst slik at den kun virker på en spesifikk adresse. En slik fastmontert antenne som støtter 4G- og 5G-signaler sørger for bedre og mer stabil nett-tilgang, sammenlignet med mobilt bredbånd som også bruker mobilnettet for å gi tilgang til internett. Trådløst bredbånd kan være et godt alternativ i områder der fiber ikke er tilgjengelig og vil i mange tilfeller oppleves som både raskere og mer stabilt enn f. eks kobber/xDSL. Samtidig er det viktig å være obs på at opplevd hastighet vil være lavere enn forventet i perioder der mange brukere er oppkoblet mot den samme telefonmasten samtidig.

Mobilt bredbånd

I likhet med trådløst bredbånd benytter mobilt bredbånd seg av mobilnettet for å gi tilgang til internett, men uten en fastmontert utendørsantenne. Mobilt bredbånd gir fleksibilitet siden du kan ta med deg internettet til hytta eller andre steder, men du er heller ikke sikret en rask og stabil løsning på samme måte som med fiber eller trådløst bredbånd og en fastmontert antenne. Andre hensyn å ta enten man vurderer trådløst eller mobilt bredbånd, er avstand til mobilmast og antall brukere som er koblet opp til masten, da dette er forhold som kan bidra til vesentlig lavere hastigheter enn forventet.

Hvilken løsning bør min bedrift velge?

Det er flere forhold som spiller inn ved valg av internettløsning og det kan være nyttig å stille seg selv noen spørsmål før man bestemmer seg:

  • Hvor viktig er det for bedriften å alltid være på nett? Dersom internett er forretningskritisk bør dere velge en stabil primærlinje, fortrinnsvis fiber, men også en ekstra backup-forbindelse som automatisk tar over hvis den primære linjen av en eller annen grunn skulle gå ned. Når man velger fiber som primærlinje kan backup-forbindelsen mange ganger være av enklere sort, for eksempel trådløst bredbånd.
  • Hvor mange ansatte bruker nettet samtidig? Jo flere samtidige brukere og enheter, jo større behov for en forbindelse med høy kapasitet. Husk også på at digitale møter med deling av både lyd og bilde ikke bare krever en høy nedlastingshastighet, men også tilstrekkelig opplastingshastighet – til forskjell fra f.eks. surfing på nettet.
  • Skal dere flytte til skyen? Eller er dere der allerede? Jo flere systemer og prosesser som flyttes opp i skyen, jo større krav stiller det til bedriftens internettforbindelse. Hvis mange av de daglige arbeidsoppgavene gjennomføres i systemer og applikasjoner som ligger i skyen risikerer man i verste fall å sitte uproduktive i lang tid hvis nettet skulle gå ned eller hvis hastigheten plutselig blir langsommere enn forventet.
  • Har dere planer om å vokse? Hvis dere skal ansette flere eller jobbe annerledes er det lurt å planlegge for det også med hensyn til nettet. Kan dere enkelt oppgradere hastigheten når det trengs? Per i dag er fiber den eneste teknologien som tilbyr nærmest ubegrensede hastigheter, både opp og ned, mens flere andre internettforbindelser er begrenset av den eldre teknologien som de baseres på.
  • Hva med sikkerheten? Har du noen gang tenkt over hva som ville skje hvis bedriftens data ble kompromittert, eller hvis dere ble utestengt fra systemene deres? Cyberkriminalitet øker stadig og rammer bedrifter av alle størrelser og i alle bransjer, og det er vanskelig å til enhver tid holde seg selv – og maskinvaren – oppdatert på nye trusler. Dette er kanskje spesielt utfordrende for mindre bedrifter som ikke har en dedikert IT-ansvarlig. Velger dere internett med en driftet ruter kan leverandøren ta seg av oppdateringer og vedlikehold og sørge for at dere alltid er beskyttet mot de siste truslene.

Kontakt oss for et godt tilbud

Vi hjelper deg å finne riktig løsning for din bedrift. Ring oss på telefon 38 99 01 18 eller fyll ut kontaktskjemaet under så kontakter vi deg så snart som mulig.

Kan din bedrift få fiber?

Fiber er markedets raskeste internettforbindelse. Sjekk om din bedrift også kan få alle fordelene med lynrask fiber.