Privat Bedrift Borettslag

Du er nå på bedriftsiden. Er du privatkunde? Bytt til Privat (tidligere HomeNet)

Nyheter / Xfiber døpes om til GlobalConnect

Bredbåndsleverandøren Xfiber skifter navn og blir fullstendig integrert med GlobalConnect. Endringen trer i kraft 2.januar 2024.

GlobalConnect er en av Nordens ledende leverandører av bredbåndtjenester, og kjøpte i 2016 opp det Stavangerbaserte fiberselskapet Xfiber. Siden selskapet ble etab-lert i 1995 har Xfiber utmerket seg som en utfordrer innen high-end datacom, og oppar-beidet seg en sterk posisjon i bedriftsmarkedet. Fra 2.januar 2024 blir selskapet full-stendig integrert med GlobalConnect, og skifter samtidig navn.

Xfibers tjenester omfatter bredbåndstjenester for enkeltbedrifter samt mer komplekse nettverksløsninger for større bedrifter og systemintegratorer, både i Norge og resten av Skandinavia.

– GlobalConnect har de siste årene vært gjennom en spennende reise med sammen-slåinger og har tatt posisjon som et ledende pan-nordisk selskap innen digital infra-struktur. Xfiber har vært i GlobalConnect-familien i syv år, så det er naturlig at selska-pet nå integreres og fortsetter arbeidet mot videre vekst under samme navn, sier Martin Lippert, CEO for GlobalConnect.


Foto: Martin Lippert, Group CEO GlobalConnect

Større tjenestespekter for kundene

Det er ikke planlagt noen organisasjonsendringer som følge av navnebyttet, og Xfibers ansatte vil fortsatt ha arbeidssted på Forus i Stavanger. Xfibers kunder vil beholde sine avtaler som i dag, og endringen innebærer ingen driftsavbrudd. Som en helintegrert del av GlobalConnect vil kundene etter hvert få tilgang til et større tjenestespekter.

– I Xfiber har vi alltid jobbet for å videreutvikle og forbedre både den enkelte medarbei-der og selskapet som helhet. Vi har i nesten 30 år utnyttet ny teknologi for å gjøre kun-dens løsninger enda bedre, og nå skal vi fortsette å gjøre det under nytt navn, sier Tore Garborg, administrerende direktør for Xfiber.

Alle Xfibers kunder er informert om endringen.


Foto: Tore Garborg, administrerende direktør Xfiber

Om Xfiber

Xfiber leverer internettlinjer med høy ytelse og lav forsinkelse til bedriftsmarkedet i Norge. Selskapet ble etablert i Stavanger i 1995 og kjøpt opp av Broadnet i 2016. Broadnet har siden endret navn til GlobalConnect.

Om GlobalConnect

GlobalConnect er en av de ledende nordiske leverandørene av digital infrastruktur og datakommunikasjon, og står for mer enn halvparten av all datatrafikk inn og ut av Norden. Selskapet leverer fiberbaserte bredbåndstjenester til mer enn 800 000 private forbrukere og ende-til-ende tilkoblingsløsninger til 30 000 bedriftskunder via sitt 185 000 kilometer lange fibernettverk over hele Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Finland. GlobalConnect har omtrent 2000 ansatte og hadde en omsetning på 673,1 millioner euro i 2022.

Kan din bedrift få fiber?

Fiber er markedets raskeste internettforbindelse. Sjekk om din bedrift også kan få alle fordelene med lynrask fiber.